Kontinentalna Hrvatska: 
30,00kn
Otoci: 
+ 50% doplata na navedenu cijenu